۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
مصوبات كميسيون ماده 5
مصوبات جلسه مورخ 94/01/18
مصوبات جلسه مورخ 94/01/26
مصوبات جلسه مورخ 94/03/10
مصوبات جلسه مورخ 94/05/11
مصوبات جلسه مورخ 94/05/29
مصوبات جلسه مورخ 94/06/16
 مصوبات جلسه مورخ 94/10/02
مصوبات جلسه مورخ 96/09/29
 مصوبات جلسه مورخ 96/10/20
 مصوبات جلسه مورخ 96/12/09
 مصوبات جلسه مورخ 97/07/30
  مصوبات جلسه مورخ 97/09/24
   مصوبات جلسه مورخ 97/12/06
 مصوبات جلسه مورخ 97/12/13
   مصوبات جلسه مورخ 98/05/20
    مصوبات جلسه مورخ 98/07/17
 
 
مصوبات جلسه مورخ 98/10/07
 مصوبات جلسه مورخ 99/06/25
 
مصوبات جلسه مورخ 99/12/23
 مصوبات جلسه مورخ 00/02/26
Review: 15042
Update date: 1400/09/02
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal