۱۴۰۰ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
مصوبات كميسيون ماده 5
مصوبات جلسه مورخ 94/01/18
مصوبات جلسه مورخ 94/01/26
مصوبات جلسه مورخ 94/03/10
مصوبات جلسه مورخ 94/05/11
مصوبات جلسه مورخ 94/05/29
مصوبات جلسه مورخ 94/06/16
 مصوبات جلسه مورخ 94/10/02
مصوبات جلسه مورخ 96/09/29
 مصوبات جلسه مورخ 96/10/20
 مصوبات جلسه مورخ 96/12/09
 مصوبات جلسه مورخ 97/07/30
  مصوبات جلسه مورخ 97/09/24
   مصوبات جلسه مورخ 97/12/06
 مصوبات جلسه مورخ 97/12/13
   مصوبات جلسه مورخ 98/05/20
Review: 14046
Update date: 1400/02/13
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal