۱۳۹۸ جمعه ۱ آذر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
شرح وظايف
1- هدايت و نظارت بر واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي در تهيه و تنظيم طرح هاي زيربنايي اقتصادي وعمراني با توجه به نيازها ، تجارب واولويت ها با درنظر گرفتن جهات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي استان

2- نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارش گيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي مربوط به منظور رفع موانع

3- نظارت كلي بر طرح هاي عمراني و فني و اجراي نظام فني، اجرايي استان در چارچوب نظام فني، اجرايي كشور

4- انجام اقدامات لازم ر زمينه تشكيل جلسات شوراها، كارگروه ها، كميسيون ها و كميته هاي مربوطه بر حسب مورد

5- نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني (تملك دارايي هاي سرمايه اي ) ملي و استاني و گزارش‌گيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آن ها

6- ارزشيابي اجراي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني از لحاظ اثرات اقتصادي، اجتماعي و تجزيه و تحليل آن ها و انعكاس به مسئولين ذي ربط

7- تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملكرد واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و ارزشيابي آنها در راستاي اجراي پروژه‌هاي عمراني و آثار و نتايج اقتصادي اجتماعي آن ها به منظور استفاده بهينه در تدوين برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي

8- بررسي هاي لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمينه اجراي طرح ها و برنامه هاي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي استان به منظور پيشبرد برنامه هاي عمراني و هم چنين ارائه نظرات در اين زمينه به شوراي برنامه ريزي استان

9- حمايت از شوراهاي اسلامي استان و نظارت بر فعاليت آن ها مطابق قواني و مقررات

10- مطالعه و بررسي وضع مناطق روستايي و شهري استان از نظر امكانات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت نيازها و اولويت بندي آن ها و پي گيري اعتبارات مربوط از منابع مختلف

11- تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در مناطق روستايي و شهري و همكاري با واحدهاي ذي ربط در اين زمينه با وزارت كشور

12- هماهنگي و همكاري در زمينه برقراري اجراي نظام فني، اجرايي در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه

13- نظارت و اجراي روش هاي مناسب به منظور ترويج و تشويق در به كارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني در دستگاه هاي اجرايي (دولتي) و غيردولتي

14- بررسي و نظارت كامل بر اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (مي و استاني) و عمراني در چارچوب ضوابط مربوطه

15- نظارت بر پروژه‌هاي عمراني در مناطق شهري و روستايي از محل اعتبارات مختلف

16- تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرايب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطق و پيشنهاد به مراجع ذي ربط براي تأييد

17- مستندسازي تجربيات فني و اجرايي به منظور بهره‌برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن

18- پيشنهاد برگزاري دور هاي آموزشي به منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر واحدهاي استاني

19- اجراي تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و بررسي و اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوطه

20- نظارت و بررسي اعتبارات شهردار يها و هدايت و راهنمايي هاي لازم در اتخاذ روش هاي صحيح و رعايت اولويت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها

21- نظارت و بررسي و اظهار نظر درخصوص برنامه ها، اعتبارات و مسائل مالي ساليانه شهرداري ها كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد.

22- بررسي موقعيت مناطق شهري و روستايي استان به منظور دستيابي به نيازهاي زيربنايي و تسهيلات رفاهي و برآورد اعتبار مورد نياز و پي گيري لازم از طريق وزارت كشور

23- انجام اقدامات لازم به منظور حضور فعال در جلسات، مجماع شوراها، كميته ها ، كارگروه ها و كميسيون ها حسب مورد و هم چنين در زمينه تشكيل آن ها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورت جلسات و پي گيري مصوبات

24- هدايت امكانات و نيروهاي به منظور پيشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي ، نظارت بر اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي به منظور ارزيابي نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با اهداف و خط مشي ها و سياست هاي تعيين شده و مقايسه پيشرفت كار با جداول زماني و تنظيم گزارش لازم در اين زمينه جهت پي گيري در جلسات مرتبط و اعلام نتايج به مراجع ذي ربط

25- مطالعه و بررسي وضع روستاها و شهرهاي استان از نظر تأسيسات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها و پي گيري تأمين آن ها برابر مقررات

26- تعيين اولويت بندي طرح ها و برنامه ها و پروژه ها و پروژه‌ها براي تخصيص اعتبارات لازم
Review: 9367
Update date: 1394/10/05
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal